Cơ hội nghề nghiệp

Nhân Viên Marketing
Hạn nộp: 31/5/2024
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
Vị trí: Rank 2
Nhân viên kế toán
Hạn nộp: 31/5/2024
Số lượng: 3
Mức lương: 10.000.000 VNĐ
Vị trí: Nhân viên
Nhân viên kinh doanh
Hạn nộp: 31/5/2024
Số lượng: 4
Mức lương: Thỏa thuận
Vị trí: Chính thức
Kỹ sư cơ điện
Hạn nộp: 31/5/2024
Số lượng: 2
Mức lương: 9.000.000 VNĐ
Vị trí: Thợ nghề
Nhân Viên Giám Sát Thi Công
Hạn nộp: 31/5/2024
Số lượng: 1
Mức lương: Từ 5,000,000 đến 10,000,000 VND
Vị trí: Nhân viên
Bạn có thắc mắc?
Chúng tôi luôn hỗ trợ mọi lúc